Historie českého lázeňství

Historie českého lázeňství se začala psát již před mnoha sty lety. V průběhu staletí byly lázně vyhledávány mnoha významnými osobnostmi  společenského, kulturního a  politického života. Kolem vřídel vznikaly kolonády, altány a pavilony a tak k největšímu rozmachu  došlo v 18-20 století. V 19. století zaujaly zvláště koupele v uhličitých vodách a také užití rašeliny …