Kur in Tschechien

České Lázně

Czech Spa

Mariánské Lázně

Ti z Vás, kteří pojedou do Marianských lázní autem, mohou se zastavit na hradě LOKET.

Kamennný královský hrad byl založen v 2.polovině 12.st.V roce 1319 pobýval na hradě do svých 3 let s Eliškou Přemyslovnou její syn, kralevic Václav –pozdější císař KAREL IV.
V loketských sbírkách uvidíme sbírku porcelánu z 19.a 20.stol., sklo MOSER, starou lékárnu, historický nábytek, sochy a plastiky a také zbraně.
V podhradí, na řece OHŘI je nádherné přírodní divadlo, kde se pořádají různé festivaly a operní představení, např.RUSALKA, NABUCCO, CARMEN atd. Řeka OHŘE hraje v inscenacích také svoji roli a tu krásu inscenací ještě umocnuje.

Po krásně prožitém dni se můžeme vydat na léčebnou nebo relaxační kůru do MARIANSKÝCH LÁZNÍ, které jsou od Lokte pouhých cca 30 km.

Marianské lázně jsou nejmladším místem proslulého západočeského trojúhelníku. Leží v nadmořské výšce 578 m. Nadmořská výška výrazně ovlivňuje klima ve městě. Město se nachází v chráněné oblasti CHKO Slavkovský les. Městskými parky protéká Úšovický a Pstruží potok.
O založení města se zasloužil doktor Johann Josef Nehr, klášterní lékař z Teplé, který přesvědčil opata o léčivých účincích minerálních pramenů.

V roce 1818 obec získala statut lázenského místa. Název lázně získaly podle Mariina pramene. O další rozvoj se zasloužil opat Reitenberger, který počátkem 19 stol. začal s výstavbou lázeňských domů a pavilonů.

Marianské lázně léčí mnoho nemocí, pohybové ústrojí, ledviny a močové cesty, dýchací cesty, metabolická onemocnění, gynekologická onemocnění a nemoci trávicího ústrojí. To je velice široké spektrum onemocnění a tím také zájem o léčení roste.
Do lázní se začali sjíždět básníci, skladatelé, vladaři, průmyslníci z celého světa.

Po první světové válce se do ML znovu začali sjíždět hosté a lázně musely zvýšit ubytovací kapacitu. Druhá světová válka lázně na štěstí ušetřila a tak lázenský život zůstal zachován.

Po válečném odsunu německých obyvatel se stalo z ML z části chátrající město. Výrazný obrat nastal až po roce 1989 a do dnešních dnů došlo k velkému pokroku. Město opět žije plným lázeňským životem. Také dopravní spojení železniční i silniční umožnuje dobré spojení se světem.

Lázenské hotely jsou na vysoké úrovni, odpovídající požadavkům současných hostů z celého světa.
Dominantou města jsou nádherné parky, lázeňská promenáda a zpívající fontána se světelnými efekty.

Klima ve městě ovlivňuje vyšší nadmořská výška 578 n.m. a velké množství parků a lesů. Ty očištují a zvlhčují vzduch. Tím pádem se zde daří také vzácné chráněné floře. Rovněž fauna je v této oblasti zastoupena zajímavými druhy zvěře, ptáků a i ryb.

V širším okolí ML vyvěrá asi 100 pramenů s obsahem kysličníku uhličitého a minerálních solí. Z nich je zachyceno a využíváno 53. Jsou to převážně studené železnaté kyselky, odlišného chemického složení. K pitným kůrám se používá pramen Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní, Ambrožův a Ferdinandův. Mariin pramen, který dal městu jméno, je pouze pro vývěr plynu, rovněž používaného k léčbě.

Ani kulturní život nezůstává v pozadí. Ten má v lázních dlouholetou tradici. ML mají svůj Západočeský symfonický orchestr, Městské divadlo a Základní uměleckou školu F.Chopina. Každoročně se v městě pořádá Chopinův hudební festival a s ním každým druhým rokem spojená Mezinárodní klavírní soutěž. Městské muzeum je věnováno převážně historii lázeňství, ale ovšem také skladateli F. Chopinovi a básníku J.W. Goethemu. Oba tito velkáni světové kultury zde velmi často pobývali a tvořili svá díla.

Také sportovního vyžití je dost a dost. Hlavním sportem je zde golf, který zde má významnou tradici a nádherné hřiště. Royal Golf Club ML je cca 3 km vzdálen od centra města a byl slavnostně otevřen již v roce 1905 za přítomnosti britského krále Eduarda VII.

V zimě slouží pro návštěvníky SKI AREÁL se sjezdovými tratěmi v délce 1450 m.K dispozici je lanovka a dva vleky.

Město má několik kostelů, katolický, evangelický, pravoslavný, anglikánský. Synagoga, která byla otevřena v roce 1884, byla 10.listopadu 1938 vypálena a zničena.

Tím bychom ukončili naše léčení a putování po Marianských lázních a můžeme se vydat na cestu do těch nejznámějších tj. Karlových Varů.
Jelikož západní Čechy jsou velmi bohaté na minerální prameny, musíme se zmínit ještě o menších lázních, které také zastávají v lázeňství svoji nezastupitelnou roli.

Jsou to např. KONSTANTINOVY LÁZNĚ A JÁCHYMOV.

Konstantinovy lázně leží v západních Čechách, 39 km od Plzně. Leží v n.m. v. 520 m, obklopeny lesy. Velkou část lázní zabírá lázenský park. Minerální voda, která zde vyvěrá má největší obsah kysličníku-oxidu uhličitého.

Lázně se specializují na choroby kardiovaskulárního systému, na prevenci a nemoci pohybového ústrojí. Léčba přímo navazuje na pobyt v nemocnici. Vzhledem k tomu, že pacienti představují relativně rizikovou skupinu, je odbornost lékařů vysoká. Je zde Centrum časné kardiovaskulární rehabilitace.

JÁCHYMOV jsou unikátní světové lázně, jejichž léčba je založená neobyčejných vlastnostech.