History of the czech spas

The history of the Czech health resorts began many centuries ago. Over the centuries the baths were visited by many important personalities of social, cultural and political life. Above the springs, colonnades and pavilions were built, creating the greatest growth in the 18th-20th century. In the 19th century, the carbonic …

Carlsbad

Our last stop was at the Jáchymov Spa and today we head to the third spa of the West Bohemian Triangle and these are the world-famous KARLOVY VARY. They are the most visited Czech spa town. It lies at the confluence of the HEAT and HOT WATER, at an altitude …

Františkovy Lázně

Naši cestu po lázních českých a moravských začneme v prvním městě západočeského trojúhelníku a tím jsou Františkovy Lázně. Františkovy lázně společně s Karlovými Vary a Mariánskými lázněmi tvoří světoznámý západočeský trojúhelník.  Nachází se uprostřed zalesněné náhorní roviny v nad.výšce 400 m, v západní části Chebské pánve. Je zde nahromaděno 21 minerálních pramenů, vývěr …

Karlovy Vary

Naše poslední zastávka byla v lázních Jáchymov a dnes se tedy vydáme do třetích lázní západočeského trojúhelníku a těmi jsou světoznámé KARLOVY VARY. Jsou nejnavštěvovanějším českým lázeňským městem. Leží na soutoku řeky OHŘE a TEPLÉ,v nadmořské výšce 447 m.n.m. 110 km západně od Prahy. Město se nachází nedaleko zalesněné chráněné oblasti …

Historie českého lázeňství

Historie českého lázeňství se začala psát již před mnoha sty lety. V průběhu staletí byly lázně vyhledávány mnoha významnými osobnostmi  společenského, kulturního a  politického života. Kolem vřídel vznikaly kolonády, altány a pavilony a tak k největšímu rozmachu  došlo v 18-20 století. V 19. století zaujaly zvláště koupele v uhličitých vodách a také užití rašeliny …

Karlsbad

Unsere letzte Station war heute in Jáchymov und deshalb gehen wir in dem westböhmischen Bäderdreieck zum berühmten KARLSBAD. Es handelt sich um den am meisten besuchten tschechischen Kurort. Es liegt am Zusammenfluss der Ohře und Teplá, auf einer Höhe von 447m.n.m. 110 km westlich von Prag. Die Stadt liegt in der Nähe …